نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-4823360
امروز
جمعه 1400/7/30
|
ساعت

شعار سال 1400

آغاز هفته وحدت

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1400/05/20 | 12:16   | تعداد بازدید : 168
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در فرمانداری شهرستان سروآباد
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با ریاست فرماندار محترم شهرستان و با حضور اعضاء شورا و تنی چند از مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور تبادل نظر در مورد پوشش کامل وقایع حیاتی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/04/23 | 12:49   | تعداد بازدید : 1610
دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستا ن با فرماندار محترم شهرستان و بازدید مدیرکل محترم از ثبت احوال سروآباد
دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستا ن با فرماندار محترم شهرستان و بازدید مدیرکل محترم از ثبت احوال سروآباد...
تاریخ و ساعت خبر : 55/5/5 | 14:16   | تعداد بازدید : 145
خبر سروآباد
شرحححح...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/05/20 | 12:16   | تعداد بازدید : 168
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در فرمانداری شهرستان سروآباد
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با ریاست فرماندار محترم شهرستان و با حضور اعضاء شورا و تنی چند از مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور تبادل نظر در مورد پوشش کامل وقایع حیاتی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/04/23 | 12:49   | تعداد بازدید : 1610
دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستا ن با فرماندار محترم شهرستان و بازدید مدیرکل محترم از ثبت احوال سروآباد
دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستا ن با فرماندار محترم شهرستان و بازدید مدیرکل محترم از ثبت احوال سروآباد...
تاریخ و ساعت خبر : 55/5/5 | 14:16   | تعداد بازدید : 145
خبر سروآباد
شرحححح...

آدرس : سرو آباد خ معلم روبروي شهرداري
کد پستی : 15477-66781 | نمابر: 08734823360 | شماره تماس : 4823360-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com