نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-4823360
امروز
چهارشنبه 1401/7/13
|
ساعت

شعار سال

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1401/06/15 | 11:18   | تعداد بازدید : 137
جلسە شورای اداری شهرستان
رئیس ثبت احوال در جلسە شورای اداری آقای فتحی در جلسە شورای اداری شهرستان مورخە 1401/06/15 در سخنانی بر همکاری دستگاە های اجرایی با ثبت احوال در راستای انجام تکالیف قانونی از جملە پوشش صددرصدی کارت هوشمند ملی ـ وقایع ولادت و فوت در مهلت قانونی تاکید نمود و از بخشداری و دستگاەهای حمایتی خواست برای رفع مشکل افراد زمین گیر ـ معلول و ضایعات نخاعی کە قادر بە مراجعە بە ثبت احوال جهت درخواست نمی باشند لیست مشخصات آنها همراە آدرس و شمارە تماس را بە ثبت احوال اعلام نمایند تا تدابیر لازم برای درخواست و صدور کارت هوشمند ملی آنها اتخاذ گردد...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/09/29 | 12:7   | تعداد بازدید : 514
دیدار نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با کارکنان ثبت احوال سروآباد
روز دوشنبه خانم دکتر شیوا قاسمی پور نماینده مردم شریف شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی از اداره ثبت احوال سروآباد بازدید و ضمن دیدار صمیمی با همکاران روز ملی ثبت احوال که مصادف است با یکصدوسومین سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال کشور را به خانواده بزرگ ثبت احوال تبریک عرض نموده و برای رفع مشکلات معیشیتی همکاران قول مساعد داد تا از مبادی ذیربط پیگیری لازم را به عمل آورد. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/09/29 | 12:6   | تعداد بازدید : 493
برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال
روز دوشنبه ساعت 13 ظهر دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با حضور اعضا ی شورا و رؤسای دستگاه های اجرایی و به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی فرماندار برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال توسط آقای فتحی رئیس اداره ثبت احوال گزارشی از پوشش وقایع حیاتی در شهرستان ارایه گردید و درادامه معاون فرماندار و سایر اعضا ضمن تبریک روز ثبت احوال خدمت همکاران خدوم ثبت احوال بر همکاری با این دستگاه قدیمی اداری تاکید ورزیدند. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/05/20 | 12:16   | تعداد بازدید : 842
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در فرمانداری شهرستان سروآباد
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با ریاست فرماندار محترم شهرستان و با حضور اعضاء شورا و تنی چند از مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور تبادل نظر در مورد پوشش کامل وقایع حیاتی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/06/15 | 11:18   | تعداد بازدید : 137
جلسە شورای اداری شهرستان
رئیس ثبت احوال در جلسە شورای اداری آقای فتحی در جلسە شورای اداری شهرستان مورخە 1401/06/15 در سخنانی بر همکاری دستگاە های اجرایی با ثبت احوال در راستای انجام تکالیف قانونی از جملە پوشش صددرصدی کارت هوشمند ملی ـ وقایع ولادت و فوت در مهلت قانونی تاکید نمود و از بخشداری و دستگاەهای حمایتی خواست برای رفع مشکل افراد زمین گیر ـ معلول و ضایعات نخاعی کە قادر بە مراجعە بە ثبت احوال جهت درخواست نمی باشند لیست مشخصات آنها همراە آدرس و شمارە تماس را بە ثبت احوال اعلام نمایند تا تدابیر لازم برای درخواست و صدور کارت هوشمند ملی آنها اتخاذ گردد...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/09/29 | 12:7   | تعداد بازدید : 514
دیدار نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با کارکنان ثبت احوال سروآباد
روز دوشنبه خانم دکتر شیوا قاسمی پور نماینده مردم شریف شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی از اداره ثبت احوال سروآباد بازدید و ضمن دیدار صمیمی با همکاران روز ملی ثبت احوال که مصادف است با یکصدوسومین سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال کشور را به خانواده بزرگ ثبت احوال تبریک عرض نموده و برای رفع مشکلات معیشیتی همکاران قول مساعد داد تا از مبادی ذیربط پیگیری لازم را به عمل آورد. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/09/29 | 12:6   | تعداد بازدید : 493
برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال
روز دوشنبه ساعت 13 ظهر دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با حضور اعضا ی شورا و رؤسای دستگاه های اجرایی و به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی فرماندار برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال توسط آقای فتحی رئیس اداره ثبت احوال گزارشی از پوشش وقایع حیاتی در شهرستان ارایه گردید و درادامه معاون فرماندار و سایر اعضا ضمن تبریک روز ثبت احوال خدمت همکاران خدوم ثبت احوال بر همکاری با این دستگاه قدیمی اداری تاکید ورزیدند. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/05/20 | 12:16   | تعداد بازدید : 842
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در فرمانداری شهرستان سروآباد
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با ریاست فرماندار محترم شهرستان و با حضور اعضاء شورا و تنی چند از مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان به منظور تبادل نظر در مورد پوشش کامل وقایع حیاتی در فرمانداری شهرستان برگزار گردید ....

آدرس : سرو آباد خ معلم روبروي شهرداري
کد پستی : 15477-66781 | نمابر: 08734823360 | شماره تماس : 4823360-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com