نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-4823360
امروز
سه شنبه 1402/9/7
|
ساعت

1402/07/22  |    7:33  |   1884 |    کد خبر 1008 |     چاپ خبر

دیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباددیدار و سرکشی مدیرکل محترم ثبت احوال استان بە همراەمعاون توسعە مدیریت و رئیس ادارە حقوقی از ثبت احوال سروآباد
آدرس : سرو آباد خ معلم روبروي شهرداري
کد پستی : 15477-66781 | نمابر: 08734823360 | شماره تماس : 4823360-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com