نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-4823360
امروز
دوشنبه 1400/10/27
|
ساعت

1400/09/29  |    12:6  |   128 |    کد خبر 4 |     چاپ خبر

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوالروز دوشنبه ساعت 13 ظهر دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال با حضور اعضا ی شورا و رؤسای دستگاه های اجرایی و به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی فرماندار برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال توسط آقای فتحی رئیس اداره ثبت احوال گزارشی از پوشش وقایع حیاتی در شهرستان ارایه گردید و درادامه معاون فرماندار و سایر اعضا ضمن تبریک روز ثبت احوال خدمت همکاران خدوم ثبت احوال بر همکاری با این دستگاه قدیمی اداری تاکید ورزیدند.
آدرس : سرو آباد خ معلم روبروي شهرداري
کد پستی : 15477-66781 | نمابر: 08734823360 | شماره تماس : 4823360-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com